Myslivecké desatero:

 

I. Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží a jak jsi v nich vychováván a poučen byl!
   
II. Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň!
   
III. Upravuj stavy zvěře. Dravou zvěř zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná je!
   
IV. Pamatuj, že příroda není střelnice, střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš!
   
V. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď shovívavý! Buď však opatrný!
   
VI. Neber na lehkou váhu svou mysliveckou čest! Tu vždy a všude chraň a braň!
   
VII. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona je nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků!
   
VIII. Zachovávej naše dobré české zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i povinnost!
   
IX. Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem!
   
X. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď ti nadále náš patron sv. Hubert ochráncem.

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém

Předpověď počasí

IMG_3731.JPG

IMG_3739.JPG

IMG_3231.JPG

Návštěvnost stránek

002184