Myslivecký spolek Vyšehrad - Horní Brusnice

Myslivecký spolek Vyšehrad má 14 aktivních členů, kteří se snaží co nejlépe pracovat ku prospěchu myslivosti, ochrany zvěře a krajiny.Nejvíce práce všichni členové odváději v honitbě, kdy tato činnost je skryta široké veřejnosti. V prvé řadě přikrmování zvěře v době strádání, přípravou objemového krmiva v letních měsících, kvalitní seno, jeřabiny, kaštany a letninu. Myslivecké sdružení zakoupí každý rok jadrné krmivo a kusovou sůl. Další důležitou činností je údržba mysliveckých zařízení, které financuje mys.sdružení a členové z vlastních prostředků. Naše sdružení se rozprostírá v okolí obce Horní  Brusnice. Obhospodařujeme 1584 ha. K dominantní zvěří patří zvěř srnčí, pro kterou má honitba stanoveny minimální a normované stavy. V posledních letech se také čím dál víc vyskytuje zvěř černá(prase divoké), která získala ideální podmínky v polních plodinách, v malém množství zajíc polní a zvěř dančí. Prostředky na činnost a fungovaní našeho sdružení získáváme z pořádání tradičního  mysliveckého plesu, který je hojně navštěvován místními lidmi i lidmi z okolí. Podílíme se na oslavách v obci "Letní slavnosti", kde prezentujeme svoji činnost. Všechny tyto hodnoty představují desítky brigádnických hodin, hlavně ve volném čase o sobotách a nedělích.

Admin : Martin Horský, Lukáš Plch


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Předpověď počasí

IMG_3731.JPG

IMG_3739.JPG

IMG_3231.JPG

Návštěvnost stránek

002189