Pozvánka

 

   Dětský karneval proběhl dne 5. 4. od 15 hod. Po předešlém roce, kdy se ozvaly hlasy, které nebyly moc spokojeny s VOSOU z Trutnova, se podnik konal v režii rodičů… Jednalo se o počin především naší Petry, za což ji udělujeme řád:) Spolu s maminkami vše pečlivě naplánovala a v průběhu celé akce pěkně organizovala.

  Sešlo se nám na třicet masek, což považujeme za celkem dobrý výsledek.

 

 

 

  Cen bylo připraveno opravdu hodně!!!

 

 

 

 

 

 

  Za každou účast v nějaké soutěži čekala na účastníka sladká (někdy i nesladká) odměna.

 

 

 

 

  Po oficiálním zahájení karnevalu nastoupily všechny masky na promenádu. Všichni měli viditelné označení a v průběhu dne se hodnotilo, která maska byla nejpovedenější.

 

 

  Hodnocení bylo opravdu velice obtížné.  Všechny masky byly nádherné a daly jistě moc práce!

 

 

 

 

    A je zde první soutěž. Jedná se o sběr rozsypaných míčků. Počet míčků určuje vítěze!

 

 

 

 

   Úkol zněl jasně a na barvě nezáleží. Kdo víc, ten vyhrává!!!

 

 

 

 

 

  Pro uvolnění následovala po každé soutěži chvilka na tanec…

 

 

 

 

 

    Další soutěž by se dala pojmenovat: Tvorba brusnické mumie pomocí TONAPR (toaletní papír na pr…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hod míčkem na koš – po vzoru předních světových basketbalistů. Úkol – jasný. Co nejvíce míčků dostat hodem do košku zapůjčeného od paní Hrdinové...!

 

 

 

 

 

 

 

 

   Není-li k dispozici něco sladkého do úst, dá se to trochu ošidit…

 

 

 

 

 

 

 

 

  Další soutěží byla asi nejnebezpečnější a velice adrenalinová jízda na silných stojích. Zahájením této činnosti se v hornobrusnickém sále ozývaly silné ohlušující motory, byl cítit pach spalin motorů… zkrátka všudypřítomný adrenalin…

 

 

 

 

  Já to taky zvládnu. Já to taky zvládnu. To koukáte. To koukáte!

 

 

 

 

 

 

  Větší zátěž by „odstrkovačky“ nezvládly, tak se běhalo… Nutno podotknout, že parkety se pěkně smekaly…

 

 

 

 

  Dokreslení atmosféry pomocí nejmodernější techniky…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tvorba bublin není vůbec fyzicky jednoduchá, tak se musíme vystřídat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

letní mech.JPG[74].jpg

letní mech.JPG[73].jpg

letní mech.JPG[72].jpg

letní mech.JPG[71].jpg

letní mech.JPG[70].jpg

letní mech.JPG[69].jpg

letní mech.JPG[68].jpg

letní mech.JPG[67].jpg

letní mech.JPG[66].jpg

letní mech.JPG[65].jpg

letní mech.JPG[64].jpg

letní mech.JPG[63].jpg

letní mech.JPG[62].jpg

letní mech.JPG[61].jpg

letní mech.JPG[60].jpg

letní mech.JPG[59].jpg

letní mech.JPG[58].jpg

letní mech.JPG[57].jpg

17. 5. Aneta

Zítra: Nataša

letní mech.JPG[56].jpg

letní mech.JPG[55].jpg

letní mech.JPG[54].jpg

letní mech.JPG[53].jpg

letní mech.JPG[52].jpg

letní mech.JPG[51].jpg

letní mech.JPG[50].jpg

letní mech.JPG[49].jpg

letní mech.JPG[48].jpg

letní mech.JPG[47].jpg

letní mech.JPG[46].jpg

letní mech.JPG[45].jpg

letní mech.JPG[44].jpg

letní mech.JPG[43].jpg

letní mech.JPG[42].jpg

letní mech.JPG[41].jpg

letní mech.JPG[40].jpg

letní mech.JPG[39].jpg

letní mech.JPG[38].jpg

Návštěvnost stránek

025389