Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dokumenty k finančnímu hospodaření

Dokumenty k finančnímu hospodaření

 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 2021

NÁZEV DOKUMENTU DATUM SCHVÁLENÍ DATUM VYVĚŠENÍ DOKUMENE KE STAŽENÍ
Účetní závěrka Obce Horní Brusnice za rok 2020      
Schválený záv. účet za rok 2020      
Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce Horní Brusnice       

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu

Zveřejnění zprávy o přezkoumání hospodaření obce 

   10.05.2021  zpráva o přezkoumání hospodaření 2020
Účetní výkazy za rok 2020    12.2.2021

FIN k 31.12.2020.pdf

Příloha k 31.12.2020.pdf

Rozvaha k 31.12.2020.pdf

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020.pdf

Účetní závěrka PO MŠ k 31.12.2020.pdf

Schválený rozpočet na rok 2021

Schválení střednědobého výhledu

 

 28.1.2021

 

28.1.2021

 2021_Schválený rozpočet 2021 podrobný.pdf

Schválený střednědobý výhled 2022-2026.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu 

 

6.1.2021

6.1.2021

Návrh rozpočtu pro rok 2021 podrobný.pdf

 Návrh rozpočtu pro rok 2021 závazné ukazatele[4].pdf

 

Rozpočtové provizorium na rok 2020 11.12.2021 12.12.2021 ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM PRO ROK 2021.pdf

  

                         OZNÁMENÍ OBCE O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH 2021                                                                                                                           

                                                  Rozpočtové opatření obce 2021

NÁZEV DOKUMENTU DATUM DOKUMENT KE STAŽENÍ
Změna rozpisu č.1  27.1.2021 Schválená změna rozpisu č.1_2021.pdf
Rozpočtová změna č.1 28.2.2021 Schválené rozpočtové opatření č. 1_2021.pdf
Rozpočtová změna č.2 31.3.2021  2021_Schválené Rozpočtové opatření č.2.pdf
Rozpočtová změna č.3 14.4.2021 2021_Schválené Rozpočtové opatření č.3.pdf

 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 2020

NÁZEV DOKUMENTU

DATUM SCHVÁLENÍ

 

DATUM VYVĚŠENÍ DOKUMENT KE STAŽENÍ
Účetní závěrka Obce Horní Brusnice za rok 2019  20.5.2020  

 Fin k 31.12.2019.pdf

Příloha k 31.12.2019.pdf

Rozvaha k 31.12.2019 .pdf

Účetní závěrka MŠ Horní Brusnice k 31.12.2019.pdf

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019.pdf

 

Schválený záv. účet za rok 2019  20.5.2020  22.5.2020 Závěrečný účet 2019.pdf
Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce Horní Brusnice   20.5.2020    

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu

Zveřejnění zprávy o přezkoumání hospodaření obce 

 

 24.3.2020

 

30.4.2020

2019_Závěrečný účet_souhrnna_sestava_2020-03-24_12-10.pdf [4,90 MB]

Fin k 31.12.2019.pdf

Příloha k 31.12.2019.pdf

Rozvaha k 31.12.2019 .pdf

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019.pdf

 

Účetní závěrka MŠ Horní Brusnicek 31.12.2019.pdf

Účetní výkazy za rok 2019   

 12.2.2020

 Fin k 31.12.2019.pdf

Příloha k 31.12.2019.pdf

Rozvaha k 31.12.2019 .pdf

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019.pdf

 Účetní závěrka MŠ Horní Brusnicek 31.12.2019.pdf

 

Schválený rozpočet na rok 2020

Schválení střednědobého výhledu

 22.1.2020

 25.1.2020

 Schválený rozpočet 2020 dle paragrafů.pdf

Schválený rozpočet 2020 s plněním z min. roku sestava 19ro.pdf

Schválený rozpočet 2020 závazné ukazatele.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu 

 

 06.01.2020

 
Rozpočtové provizorium na rok 2020  11.12.2019   Rozpočtové provizorium pro rok 2020[1].pdf

OZNÁMENÍ OBCE HORNÍ BRUSNICE O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH

                                            oznámení obce o povinně zveřej. dokumentech 2020                                                                                                                           

 

Rozpočtové opatření obce 

NÁZEV DOKUMENTU DATUM DOKUMENT KE STAŽENÍ
Rozpočtové opatření č. 1  26.2.2020 Rozpočtová změna č.1.pdf
Změna rozpisu č. 1  31.3.2020  Schválená změna rozpisu č.1.pdf
Rozpočtová změna č. 2  30.4.2020  Rozpočtová změna č.2.pdf
Rozpočtová změna č.3   20.5.2020  Rozpočtová změna č.3.pdf
Rozpočtová změna č.4  17.6.2020  Rozpočtová změna č.4.pdf
Rozpočtová změna č.5   31.7.2020  Rozpočtová změna č.5.pdf
Rozpočtová změna č. 6  19.8.2020  Rozpočtová změna č.6.pdf
Rozpočtová změna č. 7  16.9.2020 Rozpočtová změna č.7.pdf
Rozpočtová tměna č.8   31.10.2020  Rozpočtová změna č.8_na vědomí[1].pdf
Rozpočtová změna č.9 4.11.2020 Rozpočtová změna č.9.pdf
Rozpočtová změna č.10 20.11.2020 Rozpočtová změna č.10.pdf
Rozpočtová změna č.11 11.12,2020 Rozpočtová změna č.11.pdf
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 2019
NÁZEV DOKUMENTU

DATUM SCHVÁLENÍ

 

DATUM VYVĚŠENÍ DOKUMENT KE STAŽENÍ
Účetní závěrka Obce Horní Brusnice za rok 2018 22.5.2019  

Rozvaha k 31.12.2018.pdf

FIN k 31.12.2018.pdf

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018.pdf

Příloha k 31.12.2018.pdf 

Schválený záv. účet za rok 2018 22.5.2019  23.5.2019 Závěrečný účet 2018.pdf
Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce Horní Brusnice  22.5.2019    

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu

Zveřejnění zpráva o přezkoumání hospodaření obce 

 

26.4.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018.pdf

FIN k 31.12.2018.pdf

Příloha k 31.12.2018.pdf

Rozvaha k 31.12.2018.pdf

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018.pdf

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Horní Brusnice za rok 2018.pdf

Účetní výkazy za rok 2018   

13.2.2019

 

FIN k 31.12.2018.pdf

Rozvaha k 31.12.2018.pdf

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018.pdf

Příloha k 31.12.2018.pdf

Účetní závěrka PO MŠ k 31.12.2018.pdf

 

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválení střednědobého výhledu

23.1.2019

24.1.2019

Schválený rozpočet na závazné ukazatele 2019 - paragrafy.pdf

StřednědobýVýhled.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu 

 

4.1.2019

Návrh rozpočtu v paragrafech na rok 2019.pdf

StřednědobýVýhledNávrh.pdf

 Rozpočtové provizorium na rok 2019  14.12.2018 15.12.2018  ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM PRO ROK 2019.pdf

OZNÁMENÍ OBCE HORNÍ BRUSNICE O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH

 Dokumenty povinně zveřejňované na úřední desce 2019

 

Rozpočtové opatření obce 

NÁZEV DOKUMENTU DATUM DOKUMENT KE STAŽENÍ
Rozpočtové opatření č. 1  20.2.2019  Rozpočtová změna č.1.pdf
Rozpočtové opatření č. 2  17.4.2019  Rozpočtová změna č.2.pdf
Rozpočtové opatření č. 3  22.5.2019  Rozpočtová změna č.3.pdf
Rozpočtové opatření č. 4   17.6.2019 Rozpočtová změna č.4.pdf
Rozpočtové opatření č.5 14.8.2019 Rozpočtová změna č.5.pdf
Rozpočtové opatření č.6 18.9.2019 Rozpočtová změna č.6.pdf
Rozpočtové opatření č.7 30.10.2019 Rozpočtová změna č.7.pdf
Rozpočtové opatření č.8 20.11.2019 Rozpočtová změna č.8.pdf
Rozpočtové opatření č.9 11.12.2019  Rozpočtová změna č.9.pdf

 

 

 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 2018

NÁZEV DOKUMENTU DATUM  DOKUMENT KE STAŽENÍ

Účetní závěrka Obce Horní Brusnice za rok 2017

2018

Rozvaha k 31.12.2017.pdf

FIN k 31.12.2017.pdf

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017.pdf

Příloha k 31.12.2017.pdf

Schválený záv. účet za rok 2017 14.06.2018 Schválený závěrečný účet za rok 2017
Návrh závěrečného účtu Obce Horní Brusnice za rok 2017  28.05.2018

FIN k 31.12.2017.pdf

Návrh Závěrečného účtu za rok 2017.pdf

Příloha k 31.12.2017.pdf

Rozvaha k 31.12.2017.pdf

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017.pdf

Inventarizační zápis PO Mateřská škola Horní Brusnice za rok 2017.pdf

Inventarizační zpráva Obce Horní Brusnice za rok 2017.pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.pdf

Účetní výkazy PO MŠ k 31.12.2017.pdf

Schválený rozpočet na rok 2018 18.1.2018 Schválený rozpočet na rok 2018.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2018 1.1.2018 NÁVRH ROZPOČTU V PARAGRAFECH NA ROK 2018.pdf
Rozpočtové provizorium na rok 2018 16.12.2017 rozpočtové provizorium na rok 2018.pdf
  2017

 

 

 Schválený návrh rozpočtu 2017  6.1.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017.pdf
 Rozpočet na rok 2017  1.2.2017  Rozpocet_2017.pdf
 Závěrečný účet 2016  3.4.2017  Závěrečný účet 2016.pdf
 Fin 2016  3.4.2017  FIN k 31.12.2016.pdf
 Rozvaha 2016  3.4.2017  Rozvaha 2016.pdf
 Příloha 2016  3.4.2017  sestavy 2016 Příloha.pdf
 Výkaz zisku a ztrát 2016  3.4.2017  Výkaz zisku a ztrák k 31.12.2016.pdf
 Účetní výkaz PO MŠ 2016  3.4.2017  Účetní závěrka k 31.12.2016.pdf
 Zpráva o výsledku hospodaření, 2016 19.5.2017  MELIŠ - Horní Brusnice (1.1.2016 - 31.12.2016)[1].pdf
 Návrh rozpočtu na rok 2018 MŠ 27.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 MŠ.pdf
 Střednědobý výhled MŠ 2019-2020 27.11.2017 Střednědobý výhled hospodaření na rok 2019-2020 MŠ.pdf
 Střednědobý výhled obec 2019 - 2023 27.11.2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023.pdf

 OZNÁMENÍ OBCE HORNÍ BRUSNICE O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH

Dokumenty povinně zveřejňované na úřední desce 2018

Rozpočtové opatření

NÁZEV DOKUMENTU  DATUM DOKUMENT KE STAŽENÍ
    2018

Rozpočtové opatření č. 7

18.12.2018 Rozpočtové opatření č.7.pdf

Rozpočtové opatření č.6

31.10.2018 Rozpočtové opatřeníč.6.pdf
Rozpočtové opatření č.5 10.9.2018 Rozpočtové opatření č.5.pdf
Rozpočtové opatření č.4 11.7.2018 Rozpočtové opatření č.4.pdf
Rozpočtové opatření č. 3  16.5.2018  Rozpočtové opatření č. 3.pdf
Rozpočtové opatření č. 2 12.4.2018  Rozpočtové opatření č. 2 .pdf
Rozpočtové opatření č. 1  8.3.2018  Rozpočtové opatření č. 1.pdf
     2017
Rozpočtové opatření č. 7 30.12.2017 Rozpočtové opatření č. 7.pdf
Rozpočtové opatření č. 6 11.12.2017 Rozpočtové opatření č. 6.pdf
Rozpočtové opatření č. 5 3.11.2017 Rozpočtové opatření č. 5.pdf
Rozpočtové opatření č. 4 12.10.2017 Rozpočtová změna č. 4.pdf
Rozpočtové opatření č. 3 07.9.2017 Rozpočtové opatření č. 3.pdf
Rozpočtové opatření č. 2  20.05.2017  Rozpočtové opatření č. 2 pdf.pdf
Rozpočtové opatření č. 1  10.03.2017 Rozpočtové opatření č. 1.pdf

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , v platném znění, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce Obce Horní Brusnice www.hornibrusnice.cz,, sekce finanční - hospodaření

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese Obecní úřad Horní Brusnice č. p. 284 v úředních hodinách: Pondělí a středa 7,00-17,00 hod.   

 

 

4. 8. Dominik

Zítra: Kristián

Aktuality

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
Informace - Policie ČR
27
Informace - Policie ČR
28
Informace - Policie ČR
29
Informace - Policie ČR
30
Informace - Policie ČR
31
Informace - Policie ČR
1
Informace - Policie ČR
2
Informace - Policie ČR
3
Informace - Policie ČR
4
Informace - Policie ČR
5
Informace - Policie ČR
Promítej i Ty! Piráti ze Salé
6
Informace - Policie ČR
7
Informace - Policie ČR
Krkonoše amerikou 2021
8
Informace - Policie ČR
9
Informace - Policie ČR
10
Informace - Policie ČR
11
Informace - Policie ČR
Trutnovské Hudební Léto 2021
12
Informace - Policie ČR
13
Informace - Policie ČR
14
Informace - Policie ČR
15
Informace - Policie ČR
SWAP & bazar oblečení | Pec pod Sněžkou
16
Informace - Policie ČR
17
Informace - Policie ČR
18
Informace - Policie ČR
19
Informace - Policie ČR
Artu Kus Festival Bojiště Trutnov 2021
20
Informace - Policie ČR
21
Informace - Policie ČR
22
Informace - Policie ČR
23
Informace - Policie ČR
24
Informace - Policie ČR
25
Informace - Policie ČR
26
Informace - Policie ČR
27
Informace - Policie ČR
Trutnovské hudební léto 2021
28
Informace - Policie ČR
29
Informace - Policie ČR
30
Informace - Policie ČR
31 1 2 3 4 5

Návštěvnost stránek

202322