Drobečková navigace

Úvod > Služby > VODOHOSPODÁŘSTVÍ

VODOHOSPODÁŘSTVÍ


 

 ROZBORY VODY 

DATUM PROTOKOL O ODBĚRU
  2024
 26.2.2024 2-2024 květinský č.p. 5.pdf  2-2024 písník č.p. 275.pdf  
  2-2024 Ságner č.p. 154.pdf   2-2024 Pod Zvičinou - masokombinát.pdf
  2023
   
 27.2.2023 Č.P. 10 - 27.2.2023.pdf  Č.P. 160 - 27.2.2023.pdf  MŠ 281 - 27.2.2023.pdf  Zvičinské uzeniny - 27.2.2023.pdf 
   
 23.5.2023 voda - 1 pásmo 5-2023.pdf  voda - 2 pásmo 5-2023.pdf  voda - 4 pásmo 5-2023.pdf 
  vodojem 1 pásmo úpravna 5-2023.pdf  vodojem 2 pásmo úpravna 5-2023.pdf  vodojem - 4 pásmo úpravna 5-2023.pdf
   
2.10.2023 Liščí rokle - surová voda.pdf  Prameniště nad Ságnerem - surová voda.pdf  Studna Písák - surová voda.pdf  Vrt Gofroj - surová voda.pdf
  Nad ZD - č.p. 91 krácený.pdf   Pod Zvičinou - Zvičinské uzeniny - krácený.pdf
   
  2022
28.2.2022 KR.ROZ. ČP10 - KVĚTINSKÝ 2-2022.pdf  KR.ROZ. ČP171 - POD ZVIČINOU 2-2022.pdf
  KR.ROZ. ČP278 - NAD SÁGNEREM 2-2022.pdf  KR.ROZ. OÚ - NAD ZD 2-2022.pdf
  Liščí rokle - radionuklidy 2-2022.pdf
   
16.05.2022 NAD SÁGNEREM - Č.P. 160.pdf   NAD ZD - MŠ.pdf   POD ZVIČINOU - Č.P. 169.pdf   SUROVÁ - GOFROJ.pdf   SUROVÁ - NAD SÁGNEREM.pdf   SUROVÁ - PÍSÁK.pdf
   
 19.9.2022 9-2022 Korda.pdf  9-2022 MŠ.pdf  Surová Liščí rokle.pdf  Surová nad Ságnerem.pdf  Surová Písák.pdf  Surová pod Zvičinou.pdf
   
28.11.2022 Obecní úřad.pdf  Kolář 171.pdf
   
  2021
29.11.2021 Krácené rozbory pitné vody - zásobená oblast 2 - 4 pásmo
  S30C-0i21122106212 OÚ.pdf        S30C-0i21122106220 KORDA.pdf
16.02.2021 Krácené rozbory pitné vody - zásobená oblast 1 - 4 pásmo
   S30C-0i21030209580.pdf                           S30C-0i21030209581.pdf                                 S30C-0i21030209582.pdf                           S30C-0i21030209583.pdf
   
 31.5.2021 Úplné rozbory u odběratelů a na vstupu ze zdrojů 
  S30C-0i21062910470 MŠ-NAD ZD.pdf   S30C-0i21062910471 NOSKOVÁ - KVĚTINSKÝ.pdf
  S30C-0i21062910480 LIŠČÍ ROKLE VSTUP.pdf   S30C-0i21062910481 PÍSÁK VSTUP.pdf
  S30C-0i21062910483 VILA 171 - POD ZVIČINOU.pdf S30C-0i21062910490 POD ZVIČINOU.pdf
   
  2020
6/2020 Protokol vzorku 30680-2020.pdf Protokol vzorku 30681-2020.pdf Protokol vzorku 30682-2020.pdf
  Protokol vzorku 30683-2020.pdf Protokol vzorku 30684-2020.pdf Protokol vzorku 30685-2020.pdf
  Protokol vzorku 30686-2020.pdf Protokol vzorku 30772-2020.pdf Protokol vzorku 30773-2020.pdf
  Protokol vzorku 30774-2020.pdf Protokol vzorku 30775-2020.pdf
25.2.2020 vzorky krácené únor 2020.pdf
23.11.2020 Protokol vzorku - zásobená oblast 2  S30C-0i20121107011.pdf
23.11.2020 Protokol vzorku - zásobená oblast 4  S30C-0i20121107010.pdf
  2019
 25.02.2019  S28C-119031210190.pdf
 20.5.2019  Protokol vzorku 30649-2019 - 1 PÁSMO CELKOVÝ 20.5.2019.pdf
   Protokol vzorku 30650-2019 - 1 PÁSMO SOUVZT. LIŠČÍ ROKLE 20.5.2019.pdf
   Protokol vzorku 30648-2019 - 2 PÁSMO CELKOVÝ 20.5.2019.pdf
   Protokol vzorku 30651-2019 - 2 PÁSMO SOUVZT. PÍSNÍK 20.5.2019.pdf
   Protokol vzorku 30652-2019 - 4 PÁSMO SOUVZT. GOFROJ 20.5.2019.pdf
   Protokol vzorku 30653-2019 - 4 PÁSMO CELKOVÝ POD ZVIČINOU 20.5.2019.pdf
 23.9.2019  Protokol vzorku pásmo č. 2 a 4
 23.9.2019  Surová voda 1, 2, 3, 4. pásmo
 18.11.2019  Protokol vzorku 2, 4 pásmo

Vodné 2023

Kalkulace vodného: VSVAK_Obec Horni Brusnice_00581038_2022.pdf

Fakturace a platby

 • Pro rok 2023 je cena vodného 28,- Kč s DPH
 • Bankovní spojení pro platbu vodného:28223601/0100
 • Variabilní číslo je číslo faktury

Fakturace

Vyúčtování za odběr pitné vody probíhá u standardních odběratelů v půlročním intervalu na základě řádných odečtů. Odběratelé, u kterých nebude roční spotřeba převyšovat 6 m3, bude účtováno vodné jednou ročně, vždy však v druhém zúčtovacím období.  Ty provádí pověřená osoba (pracovník) obecního úřadu Horní Brusnice, popřípadě pomocí směrných čísel spotřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích (pokud v objektu není měřidlo). V případě, že nebudete zastiženi, zanechá Vám náš pracovník odečítací lístek, který můžete vyplněný doručit na adresu obecního úřadu Horní Brusnice 284,544 74, nahlásit stav vodoměru telefonicky (724 180 079) nebo e-mailem ou.h.brusnice@raz-dva.cz . Můžete se domluvit i na opakované návštěvě odečítače (kontakt naleznete na odečítacím lístku).

Právo na vodné vzniká dle zákona 274/2001 Sb. o VaK, § 8 vtokem do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem.

Fakturovat vodné a stočné odběratelům je tedy možné i bez podepsané smlouvy.

Faktura obsahuje následující údaje:

 • adresu odběrného místa
 • zúčtovací období
 • číslo popisné
 • číslo vodoměru
 • stav vodoměru (minulý a současný)
 • celkovou spotřebu v m3
 • cenu vodného a stočného za jednotku
 • cenu vodného a stočného za odebrané množství
 • sazbu a hodnotu daně z přidané hodnoty
 • celkovou částku k úhradě
 • datum splatnosti (standardní doba splatnosti je 14 dní)

Proces rozúčtování vodného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti, je výhradně prováděn na straně odběratele - vlastníkem či správcem nemovitosti.

Faktury jsou standardně zasílány poštou, případně pověřenou doručovatelkou.

Způsob úhrady:

 • Hotovostní platba – na obecním úřadě v Horní Brusnici, úřední hodiny: složenkou na poště.
 • Bezhotovostní platba - bankovním převodem.
 • Splátkový kalendář - splátky jsou odběratelům poskytovány ve výjimečných případech, např. když dojde k havárii na vodovodním řádu, při únicích vody atp. Proto, aby naši odběratelé neměli příliš vysoké vyúčtování vodného, fakturuje naše obec dvakrát ročně.
 •  Za úhradu faktur formou splátek je účtován administrativní poplatek ve výši 100 Kč bez DPH. Poplatek zahrnuje především náklady spojené s vyhotovením Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami.

Faktura je řádně uhrazena, jestliže je nejpozději v den splatnosti připsána platba na bankovní účet obce či složena hotově na pokladně obecního úřadu Horní Brusnice.

Když se neplatí?

 • Faktury jsou obvykle zasílány standardně na adresu pro doručování odběratele (zákazníka, plátce, povinné osoby).
 • 1. upomínka je zasílána doporučeně a obsahuje upozornění na možné přerušení dodávky vody. Ke 
 • 2. upomínce je účtován administrativní poplatek ve výši 100 Kč bez DPH. Tento poplatek pokrývá náklady spojené s distribucí 2. upomínek (například: poštovné – doporučeně s doručenkou, práce na vyhotovení upomínek, obálky, tisk, apod.). Obecní úřad Horní Brusnice chce tímto zamezit skutečnosti, že výše uvedené náklady ponesou všichni odběratelé, tzn. i ti, kdo řádně a včas hradí své faktury.

V případě, že fakturu nezaplatíte, může dojít k přerušení dodávky vody. Dle zákona č. 274/2001 Sb., § 9, odstavec 6 písm. g tak může vodárenská společnost učinit v případě, že dojde k prodlení s placením po dobu delší než 30 dní. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli 3 dny předem. Za doručení oznámení o přerušení dodávky vody je účtován poplatek ve výši 1000,- Kč bez DPH. Náklady na přerušení dodávky pitné vody hradí odběratel v plné výši.

Důležité informace pro zákazníky:

Administrativní poplatky

Poplatek

Cena včetně DPH:

1. upomínka:

121,- Kč

Doručení oznámení o přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod

1210,- Kč

Úhrada faktur formou splátek

121,- Kč

Administrativní poplatky

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás informovat, že od  1.5.2015 dochází ke změně ve věci dlužných faktur. Nově bude k 1. upomínce účtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč bez DPH. Tento poplatek bude pokrývat náklady spojené s distribucí 1. upomínek (například: poštovné – doporučeně s doručenkou, práce na vyhotovení upomínek, obálky, tisk, apod.). Od  1.5.2015 bude účtován poplatek ve výši 1000,- Kč bez DPH za doručení oznámení a přerušení dodávky vody. Obec chce tímto zamezit skutečnosti, že výše uvedené náklady ponesou všichni odběratelé, tzn. i ti, kdo řádně a včas hradí své faktury.

Dále bude účtován administrativní poplatek za úhradu faktur formou splátek, a to ve výši 100,- Kč bez DPH. Poplatek zahrnuje především náklady spojené s vyhotovením Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami. Současně bychom Vás rádi informovali, že splátky budou obcí Horní Brusnice  poskytovány ve výjimečných případech např. když dojde k havárii na vodovodním řádu , při únicích vody atp. Proto, aby naši odběratelé neměli příliš vysoké vyúčtování vodného, fakturuje naše obec dvakrát ročně. V případě z prodlení úhrady vodného po splatnosti, je i nadále účtováno penále ve výši 0,5% /den.

Děkujeme za pochopení


 

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
2
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
3
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
4
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
5
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
6
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
7
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
8
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
9
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
10
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
11
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
12
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
13
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
14
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
15
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
16
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
17
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
18
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
19
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
20
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
21
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
22
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
23
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
24
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
25
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
26
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
27
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
28
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
29
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
30
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
31
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
1
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
2
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
3
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad
4
Veřejná sbírka - Myslivecký spolek Vyšehrad

Návštěvnost stránek

300250